//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > TON TATERNICTWA

TON TATERNICTWA

Zasadniczy ton taternictwu powojennemu. nadawali bracia Sokołowscy, bracia Rzepeccy, rodzeństwo Króli­kowskich, M: Szczuka, J. K. Dorawski, S. K. Zaremba i   bracia Szczepańscy.Zdaniem Zdzisława Dąbrowskiego, za głównego ideo­loga tej grupy można uważać J. A. Szczepańskiego. Walcząc o: nowy kształt ideologii taternickiej w dwu­dziestoleciu międzywojennym, odrzucono elitaryzm, in- ‚ dywidualizm i skłonności metaficzne „starych”, prze­ciwstawiając-im ideę demokratyzacji ruchu turystycz­nego, w Tatrach oraz akceptując potrzebę współzawod­nictwa i wyczynu (rekordu) w taternictwie, właściwego całemu alpinizmowi. 

Leave a Reply

error: Content is protected !!