//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > TATERNICTWO JAKO RUCH SPOŁECZNY

TATERNICTWO JAKO RUCH SPOŁECZNY

Pojęcie taternictwa występuje w literaturze polskiej w wielu znaczeniach. Wydaje się, iż nie popiełnimy r‘ r błędu, jeżeli najistotniejsze z „nich będziemy rozumieli’jako: (1) zainteresowania i poszukiwania geologicżno-przyrodnicże (badania geologiczne, klimatologiczne, speleologiczne, badania nad flofą i fauną tatrzańską itd.), które w , Polsce zapoczątkowała działalność Stanisława
Staszica; (2) zainteresowania i studia nad folklorem gó- : , ralskim (sztuka, literatura, obyczaje itd.) jako jednym z istotnych przejawów kultury ludowej oraz (3) zainte¬resowania i działalność w zakresie -turystyki i -sportu w górach wysokich (wspinaczka, wycieczki, narciar¬stwo, ratownictwo, budownictwo schronisk, wytyczanie .

Leave a Reply

error: Content is protected !!