//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > SPOTKANIE PASJI

SPOTKANIE PASJI

Był Zaruski — jak słusznie podkreśla Miazgowski w przedmowie do drugiego wydania Wśród wichrów  postacią w stylu ludzi Renesansu. Z domu rodzinnego oraz z domu Miłkowskich, gdzie przebywał jako uczeń,, wyniósł przywiązanie do tradycji narodo­wych i demokratycznych,’ w czasie studiów uniwer­syteckich (matematyka, fizyka) w Odessie prowadził działalność niepodległościową i lewicową. Zesłany do Guberni Archangielskiej za działalność polityczną (1894)” Zaruski spotkał się po raz pierwszy z jedną z dwu pasji swego życia — z morzem.. Jako marynarz, a później kapitan statków żaglowych pływał po Morzu Czarnym i Śródziemnym, Oceanie Indyjskim, Spokojnym, Atlan­tyckim i Lodowatym.

Leave a Reply

error: Content is protected !!