//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > NIEZMIENNE TRWANIE

NIEZMIENNE TRWANIE

Ale niezmienne trwanie przyrody nie jest czymś bez­względnym. Istnieje ono tylko w kontekście tego rozu­mienia śmierci, ; do którego przyzwyczailiśmy się w świecie ludzkim,-w świecie kultury. Faktycznie jednak ów bezruch, pustka i milczenie jest tylko pozorem śmierci. Śmierć bowiem pojmujemy jako kres, zanik,niemożliwość powrotu. Tymczasem żadnej z tych cech nie można przypisać naturze. „Przyroda w ogóle  pisali Zaruski — ma  swoją’ duszę, przyroda górska w szczególności: Pomimo pozornej martwoty ścian, krze­sanic^ żlebów,’ świat ten żyje życiem odrębnym; su­rowym jak granit turni, jak kryształowa woda poto­ków. Duch gór unosi się nad tą orlą krainą i zazdrośnie strzeże jej skarbów” .

Leave a Reply

error: Content is protected !!