//////
You are here: Home > Nauka, kultura, sport > MODELOWE PRZESZKOLENIA

MODELOWE PRZESZKOLENIA

  Dla. przekształceń modelowych w ideologii taternicy % kiej bardzo symptomatyczne były dyskusje prowadzone wokół problematyki profesjonalizmu w taternictwie. Otóż ideologowie „taternictwa sportowego” — m. in. także Szczepański — początkowo, zgodnie z poglądami’ „starych” z okresu przedwojennego, odrzucili jedno­znacznie profesjonalizm sportowy jako wartość ocenia-‚ ną negatywnie. Wnet jednak rozwój ruchu’ tyrystyczno- —sportowego w Tatrach kazał im zmienić poglądy. Uzna­no wówczas, że demokratyzacja turystyki wysokogór­skiej wymaga obsługi fachowej, co pociąga za sobą konieczność wykształcenia i wykorzystania odpłatnie „wykwalifikowanych” turystów w charakterze prze­wodników.

Leave a Reply

error: Content is protected !!